ZUS szkoli na temat zwolnień lekarskich

Rozmiar tekstu:

zus
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował w sieradzkim starostwie szkolenie dla przedstawicieli szkół (wszystkich poziomów nauczania) z terenu powiatu. Tematem była racjonalizacja wydatków na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Szkolenie jest reakcją na głośny ostatnio w kraju temat masowych zwolnień lekarskich nauczycieli. Stąd kontrole ZUS, dotyczące prawidłowości wykorzystania zwolnień. – Jeżeli w wyniku takiej kontroli zostanie stwierdzone, że w okresie, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, pracownik wykonywał pracę zarobkową, lub też wykonywał je w sposób niezgodny z celem tego świadczenia, traci on prawo do świadczenia za pełny miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono takie okoliczności – mówiła Dorota Parada, zastępca dyrektora II Oddziału ZUS w Łodzi.

W ubiegłym roku ZUS w województwie łódzkim przeprowadził 38 tys. tego rodzaju kontroli (w całym kraju było ich około 500 tys.). W ich wyniku wydanych zostało ponad 4 tys. decyzji cofających wypłatę zasiłku.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9