^ Powrót na górę

 

 

Kwalifikacja wojskowa coraz bliżej

Rozmiar tekstu:

kwalifikacja
Przypominamy, że na początku marca w powiecie sieradzkim rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie od 4 marca do 4 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 16:00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Przebada 671 osób.

Przed komisjami lekarskimi w całym kraju staną w tym roku mężczyźni urodzeni w 2000 r. (rocznik podstawowy), a także starsi, urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja obejmie również osoby urodzone w latach 1998-1999, którym minął okres czasowej niezdolności do służby wojskowej; którym okres czasowej niezdolności do służby mija po zakończeniu kwalifikacji, ale złożyli wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1995-2000, mające kwalifikacje do służby w wojsku, oraz osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Stawiając się przed Powiatową Komisją Lekarską, osoba badana musi przedstawić dokumenty poświadczające tożsamość i kwalifikacje zawodowe. Komplet powinien zawierać obowiązkowo:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły), kontynuowanie edukacji (zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki) i kwalifikacje zawodowe (uprawnienia itp.),

– dokumentację medyczną (jeśli jest),

– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do wcześniejszej kwalifikacji wojskowej (jeżeli udział w badaniach we właściwym terminie był niemożliwy).

T.O.