^ Powrót na górę

 

 

Nowe kierownictwo ZKG

Rozmiar tekstu:

orli staw
Trzech samorządowców z powiatu sieradzkiego – Tomasz Woźniak, wójt Gminy Wróblew, Paweł Osiewała, prezydent Sieradza i Krystian Krogulecki, burmistrz Warty – znalazło się we władzach Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Włodarze zostali wybrani we wtorek 19 lutego podczas drugiej tury I Zgromadzenia ZKG kadencji 2018-2023. W pierwszym podejściu (29 stycznia) wyłoniono przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępców, a także ustalono skład komisji rewizyjnej. Wówczas to zapadła decyzja, że Zgromadzeniu przewodniczył będzie Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, wspierany przez dwóch zastępców: Tadeusza Geblera, burmistrza Dobrej i Krystiana Kroguleckiego, burmistrza Warty. Z kolei wójt Gminy Wróblew, Tomasz Woźniak, w kadencji 2018-2023 pokieruje pracami komisji rewizyjnej.

Kolejne rozstrzygnięcia przyniosło drugie spotkanie Zgromadzenia. Ustalono na nim skład Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Jego przewodniczącym jednogłośnie wybrano Janusza Pęcherza, byłego prezydenta Kalisza, który w latach 2003-2014 przewodniczył Zgromadzeniu ZKG. Obecnie Janusz Pęcherz jest przewodniczącym Rady Miasta Kalisza oraz wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Jego zastępcą został Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Powołano również troje członków Zarządu: Mariusza Chojnackiego, wójta Gminy Ceków, Sebastiana Wardęckiego, burmistrza Opatówka i Joannę Misiak-Kędziorę, zastępczynię burmistrza Turku.

Zgromadzenie obradowało w sali konferencyjnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie. W obradach wzięli także udział wójtowie dwóch innych gmin powiatu sieradzkiego, należących do ZKG: Jarosław Kaźmierczak, wójt Gminy Sieradz i Krzysztof Andrzejewski, wójt Gminy Goszczanów.

– Kadencja 2018-2023 będzie w historii „Orlego Stawu” wyjątkowa. Na ten okres planowana jest bowiem rozbudowa zarówno samego zakładu w Cekowie, jak i należącej do niego Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Będą to wielomilionowe inwestycje, największe od początku istnienia „Orlego Stawu” – mówi Tomasz Woźniak.

ZUOK w Cekowie oddano do użytku w 2006 r. Wówczas był to najnowocześniejszy zakład tego typu w Polsce. Jego budowa, wraz z zakupami gruntów i przyłączami, kosztowała około 19 mln euro. – Instalacje i wyposażenie zakładu uległy już znacznemu zużyciu, a technologie przetwarzania odpadów mocno się zmieniły. Zupełnie inne są też wymagania prawne. Dlatego uznaliśmy, że nadszedł czas na działania inwestycyjne ukierunkowane na wymianę części zużytych maszyn i unowocześnienie zaplecza technicznego. Chcemy tak zmodernizować „Orli Staw”, by spełniał nie tylko obecne, ale i przyszłe wymagania Unii Europejskiej, kładącej coraz większy nacisk na ochronę środowiska – informuje Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora ZUOK ds. technicznych i utrzymania ruchu.

Koszty unowocześnienia zakładu będą porównywalne z kosztami jego budowy. W latach 2019-2023 ZKG wyda na ten cel ponad 93 mln zł, z czego 53 mln stanowić będzie dotacja z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja będzie się składała z dwóch elementów: modernizacji sortowni odpadów oraz budowy instalacji fermentacji bioodpadów zbieranych selektywnie. Umowa z jej wykonawcą (firmą Sutco Polska) została podpisana 6 lutego.

Odrębną inwestycją będzie rozbudowa SPOK przy ul. Dzigorzewskiej w Sieradzu. Rosnąca ilość odpadów wymusza konieczność rozwinięcia i usprawnienia działalności, w czym ma pomóc rozdzielenie funkcji stacji przeładunkowej i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prace ruszą w 2020 lub 2021 roku.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

14a  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31

32  33

34  35