Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Rozmiar tekstu:

komisja
W poniedziałek 4 marca w Sieradzu rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska, prowadząca kwalifikację wojskową. Przez miesiąc – do 4 kwietnia – przebada 671 osób.

Przed komisjami lekarskimi w całym kraju staną w tym roku mężczyźni urodzeni w 2000 r. (rocznik podstawowy), a także starsi, urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja obejmie również osoby urodzone w latach 1998-1999, którym minął okres czasowej niezdolności do służby wojskowej; którym okres czasowej niezdolności do służby mija po zakończeniu kwalifikacji, ale złożyli wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1995-2000, mające kwalifikacje do służby w wojsku, oraz osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Stawiając się przed Powiatową Komisją Lekarską, osoba badana musi przedstawić dokumenty poświadczające tożsamość i kwalifikacje zawodowe. Komplet powinien zawierać obowiązkowo:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły), kontynuowanie edukacji (zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki) i kwalifikacje zawodowe (uprawnienia itp.),

– dokumentację medyczną (jeśli jest),

– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do wcześniejszej kwalifikacji wojskowej (jeżeli udział w badaniach we właściwym terminie był niemożliwy).

T.O.

2  3

4  5