^ Powrót na górę

 

 

Mistrzowie języka polskiego

Rozmiar tekstu:

pbp
Weronika Dzikowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu, najlepiej poprawiała błędy w zdaniach, użyła najtrafniejszych polskich odpowiedników w miejsce zapożyczeń i ułożyła najciekawsze opowiadanie opisujące przedstawioną rzeźbę. Nic więc dziwnego, że zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu „Znam swój język ojczysty”.

– Organizując to przedsięwzięcie chcieliśmy uczcić obchodzony niedawno Światowy Dzień Języka Ojczystego, a przy okazji promować poprawną polszczyznę i zwrócić uwagę młodzieży na bogactwo języka polskiego – mówi Hanna Krawczyk, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. To w tej placówce od kilku lat odbywa się konkurs „Znam swój język ojczysty”. W tym roku zgłosiło się do niego 31 uczniów z 17 szkół podstawowych i gimnazjalnych z Błaszek, Brąszewic, Chlewa, Chojnego, Goszczanowa, Jakubic, Kaszewa, Kłocka, Sieradza, Ustkowa, Warty, Wróblewa i Złoczewa. W zmaganiach w sali konferencyjnej PBP wspierali ich nauczyciele poloniści.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy wykonywali krótkie zadania sprawdzające m.in. znajomość ortografii, związków frazeologicznych, dzieł literatury oraz twórczości najbardziej znanych polskich poetów i pisarzy. Druga część polegała na opisie przedstawionego przedmiotu, którym była wypożyczona z Biura Wystaw Artystycznych rzeźba autorstwa Marioli Wawrzusiak.

Najlepiej z postawionymi zadaniami poradziła sobie Weronika Dzikowska z SP nr 10 (opiekun: Urszula Michalska), która otrzymała nagrody książkowe oraz nagrodę specjalną (tablet) im. Iwony Matejko-Fengler, ufundowaną przez sieradzką firmę „Ortus”. Weronika odebrała również pamiątkową statuetkę, a dla swojej szkoły – puchar Mistrz Języka Ojczystego 2019. Na drugim miejscu znalazła się Aleksandra Kozanecka (opiekun: Urszula Michalska), również uczennica „Dziesiątki”, a na trzecim – Zuzanna Ślusarek z SP w Kłocku (opiekun: Iwona Świniarska-Fieducik).

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16