^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie Konwentu Gmin Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

konwent
W czwartek 14 marca w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zebrał się Konwent Gmin Powiatu Sieradzkiego. Porządek obrad zawierał trzy ważne tematy: pozimowe utrzymanie dróg, transport publiczny i nielegalne składowiska odpadów.

– Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 kosztowało nas około 300 tys. zł. To dużo, chociaż nie odnotowaliśmy ani dużych mrozów, ani obfitych opadów śniegu. Mimo to można mówić o trudnym sezonie zimowym, bo duże wahania temperatur powodowały pękania i wysadziny nawierzchni. Powstałe w ten sposób ubytki będziemy uzupełniać sukcesywnie, po uprzednim objeździe i ocenie sytuacji – poinformowała Aurelia Juszczak z Powiatowego Zarządu Dróg, przypominając uczestnikom konwentu, że sieradzki samorząd powiatowy zarządza siecią około 620 km dróg.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele PKS Sieradz oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – prezes PKS Sławomir Gozdalik i kierownik delegatury WIOŚ w Sieradzu Antonina Wojtczak, a to w związku z dwoma pozostałymi tematami posiedzenia. W pierwszym przypadku chodziło o zmiany w przepisach dotyczących organizacji lokalnego transportu drogowego, w drugim zaś – o rozszerzenie kompetencji WIOŚ w związku ze zmianami legislacyjnymi, spowodowanymi ubiegłorocznymi pożarami składowisk odpadów.

Spotkanie poprowadzili: starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11