^ Powrót na górę

 

 

Zapraszamy na Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego

Rozmiar tekstu:

targi pracy
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior objął honorowy patronat nad Targami Pracy i Rozwoju Zawodowego. Odbędą się one we wtorek 9 kwietnia w godz. 11:00 – 14:00 w sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Celem targów jest bezpośredni kontakt pracodawców z kandydatami do pracy, przybliżenie specyfiki lokalnego rynku pracy oraz pomoc specjalistów w zakresie planowania rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla osób szukających pracy z terenu podregionu zachodniego województwa łódzkiego, dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a także dla studentów i absolwentów.

Przestrzeń targowa będzie podzielona na trzy strefy:

STREFA OFERT PRACY

– oferty pracy od pracodawców z terenu podregionu zachodniego województwa łódzkiego,

– oferty pracy za granicą (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (EURES)),

– oferty pracy w dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy z terenu podregionu zachodniego województwa łódzkiego.

STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu,

– Polska Fundacja Przedsiębiorczości,

– Urząd Skarbowy w Sieradzu,

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Sieradzu,

– Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat w Łodzi Oddział w Sieradzu,

– Fundacja Tax Care Oddział w Sieradzu.

STREFA EDUKACJI i ROZWOJU ZAWODOWEGO

– Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu,

– Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,

– Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu,

– WUP w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu,

– Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Łodzi SA,

– Łódzki Dom Biznesu,

– Fundacja Rozwoju Gminy Zelów,

– HRP GROUP Sp. z o.o.,

– Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,

– Google Internetowe Rewolucje dla firm.

T.O.

plakat