^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie OIPiPZS. Pielęgniarki alarmują

Rozmiar tekstu:

pielegniarki
Struktura wiekowa pielęgniarek i położnych wygląda w tej chwili tak, że jeśli nic się nie zmieni, za pięć lat prawie połowa z nich będzie w wieku emerytalnym i nie będzie miał kto obsługiwać pacjentów. To smutna konkluzja, wynikająca ze spotkania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

– Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w OIPiPZS zarejestrowanych jest 1969 pielęgniarek. Z tego tylko 60 ma mniej niż 35 lat. W przedziale wiekowym 35-44 jest 288 osób, w przedziale 45-54: 745 osób, a w przedziale 55-64 zarejestrowanych jest 616 pielęgniarek. Całkiem spora grupa – 260 osób – to pielęgniarki powyżej 65. roku życia. Nie lepiej jest z położnymi. Z 255 zarejestrowanych w OIPiPZS, 16 ma mniej niż 35 lat, w przedziale 35-44 jest ich 31, równo 100 położnych mieści się w grupie wiekowej 45-54, 83 osoby stanowią przedział 55-64 lata, a 25 położnych ma więcej niż 65 lat – alarmuje Hanna Malik, wiceprzewodnicząca Izby.

Od 2010 roku z OIPiPZS ubyło 115 pielęgniarek i położnych (okręg obejmuje powiaty: sieradzki, łaski, poddębicki, wieruszowski i zduńskowolski). Sytuację w regionie pogarsza fakt, że w pobliżu nie ma uczelni kształcącej w tych zawodach. Młodzież kończąca pielęgniarstwo szuka pracy raczej w większych ośrodkach, pozostając w miastach, w których kończy szkołę. Nie mówiąc już o tym, że sporo absolwentek wyjeżdża za granicę, skuszona wysokimi zarobkami.

Brak wymiany pokoleniowej powoduje, że maleje współczynnik mierzony liczbą pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców. W Polsce wynosi on 5,2, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to 9,4. Aby ją osiągnąć, rocznie powinno przychodzić do zawodu około 16 tys. osób. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjnych, promujących zawody pielęgniarki i położnej.

Doroczne spotkanie podsumowujące sytuację w OIPiPZS odbyło się w piątek 29 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9