^ Powrót na górę

 

 

„Sami sobie” w Dzigorzewie

Rozmiar tekstu:

dzigorzew
W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzigorzewie (gm. Sieradz) odbyło się spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Sami sobie”. Jest to pilotażowy projekt, skierowany do mieszkańców gminy Sieradz.

„Sami sobie” to cykl spotkań profilaktycznych, podczas których różne instytucje promujące treści, mające uchronić seniorów przed oszustwami, wyłudzeniami, agresją i różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi. W czasie spotkania w Dzigorzewie przekazywali je policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Służby odnotowują coraz więcej prób oszustw „na policjanta”, dlatego zasadne jest ostrzeżenie mieszkańców (nie tylko seniorów), na czym ona polega i jak bronić się przed tego typu działaniami. Pomogła w tym scenka, przygotowana i wykonana przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, działających w Zespole Inicjatyw Twórczych.

Na projekt składają się pięć aktywności: cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych (10 spotkań w gminie Sieradz), spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu, konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej na plakat obrazujący sposoby radzenia sobie z trudnymi sprawami w rodzinie, środowisku, szkole itp., wydanie broszury informacyjnej i upowszechniającej dobre praktyki w zakresie zagadnień objętych projektem oraz przygotowanie i przedstawienie indywidualnych programów i propozycji alternatywnych działań zaradczych dla wybranych obszarów funkcjonowania społecznego - współpraca, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wolontariat itp. W ramach projektu Powiat Sieradzki rozpowszechnia informację o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Projekt współtworzą: Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Gmina Sieradz, Powiat Sieradzki, wszystkie szkoły podstawowe Gminy Sieradz, II LO w Sieradzu, Gminna Biblioteka z siedzibą w Charłupi Małej, Gminny Związek KGW Gminy Sieradz i lokalne koła.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24