^ Powrót na górę

 

 

Targi dla pracowników i pracodawców

Rozmiar tekstu:

targi
Kilkaset ofert pracy oraz kilkudziesięciu wystawców, podzielonych na trzy strefy: przedsiębiorczości, edukacji i rozwoju zawodowego oraz ofert pracy. III Sieradzkie Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego za nami.

W sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu 9 kwietnia spotkały się obie strony rynku pracy: ci, którzy chcą zatrudniać i ci, którzy chcą pracować. Do wzięcia były m.in. takie oferty, jak automatyk, magazynier, inżynier procesu, kontroler jakości, operator obrabiarek CNC, ślusarz czy tokarz. Firmy szukają operatorów wszelkiego rodzaju maszyn, monterów i mechaników.

– Widać, że brakuje na rynku osób z przygotowaniem technicznym, ludzi, którzy świetnie odnajdują się w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. To jest sygnał dla nas, samorządowców powiatowych, zarządzających szkolnictwem ponadgimnazjalnym. Jako Powiat Sieradzki idziemy w tym kierunku i rozwijamy technika oraz szkoły branżowe. Chcemy, by oferta naszych placówek oświatowych nadążała za potrzebami przemysłu – powiedziała Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki, otwierając targi. Wśród wystawców były nie tylko firmy produkcyjne. Okazuje się, że pracowników szukają również służby mundurowe (służba więzienna, policja i straż pożarna), przewoźnicy (PKS) i restauracje.

W strefie przedsiębiorczości wystawiły się organizacje wspierające firmy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (np. na dokształcanie pracowników) oraz obsługujące firmy od strony finansowej i organizacyjnej. Z kolei strefę edukacji i rozwoju zawodowego tworzyły stoiska jednostek szkolących i doradczych (m.in. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego i Łódzki Dom Biznesu. Na targach wystawiły się też jednostki zarządzane przez Powiat Sieradzki: Centrum Edukacji Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Targi zorganizowało Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, we współpracy z samorządami Powiatu Sieradzkiego i Miasta Sieradz. Były one objęte patronatem starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora i prezydenta miasta Pawła Osiewały.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

27  29

30  31