^ Powrót na górę

 

 

Zarządzenie starosty w sprawie dni wolnych od pracy

Rozmiar tekstu:

powiat logo
Starosta Powiatu Sieradzkiego Dariusz Olejnik wydał zarządzenie w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sieradzu w 2015 roku.

Treść zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa oraz na drzwiach wejściowych do budynku. Będzie również dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Starosty Sieradzkiego z 17 grudnia 2014 roku

T.O.