^ Powrót na górę

 

 

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej

Rozmiar tekstu:

komisja lekarska
Przed Powiatową Komisją Lekarską, która od 4 marca do 4 kwietnia przeprowadzała tegoroczną kwalifikację wojskową, stawiło się 593 mężczyzn rocznika podstawowego (2000). Jest to 96 procent stanu figurującego na listach.

Do kwalifikacji nie zgłosiło się 25 mężczyzn rocznika podstawowego i tyle samo mężczyzn roczników starszych. Według wyjaśnień rodziców i krewnych, osoby te przebywają za granicą bez zgody Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub zostali wysłani przez szkoły na praktyki zagraniczne.

Z 593 przebadanych mężczyzn rocznika podstawowego z powiatu sieradzkiego, kategorię zdrowia „A” (zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej) uzyskało 544.

Kategorię „B” (czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju) posiada 7 osób.

Kategorię „D” (niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia „A” w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej) komisja przyznała 30 osobom.

Pozostałych 12 mężczyzn zakwalifikowano do kategorii „E” (trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz, w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny).

PKL przebadała również 10 mężczyzn roczników starszych. 8 z nich uzyskało kategorię zdrowia „A”. Dwóch pozostałych – kategorię „D”. Przed komisją stanęło też 17 kobiet, posiadających zawody przydatne do służby w wojsku.

Listę przebadanych osób zamykają ochotnicy. W tym roku była to 12-osobowa grupa: 11 kobiet i 1 mężczyzna.

T.O.