^ Powrót na górę

 

 

Zarządzenia w sprawie oprysków lasów

Rozmiar tekstu:

lasy
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior wydał dwa zarządzenia w sprawie przeprowadzenia oprysków zwalczających szkodniki na obszarze 853 hektarów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Obejmą one cztery obręby ewidencyjne w gminach Sieradz i Warta.

Podstawą prawną zarządzeń jest Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach. Jej art. 10 ust. 1 pkt 2 stanowi, że w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów, starosta, z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, zarządza wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw.

Ponieważ Nadleśnictwo Poddębice stwierdziło w drzewostanie podległych sobie lasów obecność szkodników – brudnicy mniszki i strzygoni choinówki – wnioskowało do Starosty Sieradzkiego o zarządzenie wykonania metodą lotniczą zabiegu zwalczającego. W związku z tym od 6 do 31 maja 2019 r. przeprowadzone zostaną opryski 688 ha lasów w obrębie ewidencyjnym Wojciechów, Biskupice, Grunty Serwitutowe, Kamionaczyk (28 ha) w gminie Sieradz oraz w obrębie ewidencyjnym Dzierzązna, Józefów Wiktorów, Pierzchnia Góra, Rossoszyca, Włyń, Kamionacz, Miedźno, Raszelki, Miedzie Lasek, Rożdżały, Glinno Kolonia I i II w gminie Warta (660 ha).

Z kolei od 10 maja do 15 czerwca br. zwalczane będą szkodniki (brudnica mniszka) na 165 ha lasów obrębów ewidencyjnych Czartki (108 ha) i Męcka Wola (57 ha). Wnioskodawcą było Nadleśnictwo Kolumna.

Opryski zostaną przeprowadzone na podstawie ekspertyzy przeprowadzonej przez Zakład Ochrony Lasu w Łodzi.

T.O.