^ Powrót na górę

 

 

Program „Sami sobie”. Spotkanie w Chojnem

Rozmiar tekstu:

chojne
Starostwo Powiatowe w Sieradzu promuje nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców powiatu sieradzkiego. Akcji informacyjnej służy program profilaktyczny „Sami sobie”, realizowany na terenie gminy Sieradz.

Jest to cykl 12 spotkań z mieszkańcami, propagujących treści mające uchronić ich oszustwami, wyłudzeniami, agresją i różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi. „Chodzi o to, aby mieszkańcy gminy mogli się spotkać i zdobyć informacje o najważniejszych problemach, które mogą zakłócać poczucie bezpieczeństwa, poznać sposoby unikania lub ograniczania sytuacji trudnych oraz radzenia sobie z nimi, kiedy wystąpią. Zaproszeni mieszkańcy będą wtedy mogli poznać swoje problemy, poznać siebie i swoje możliwości w zakresie różnych form profilaktyki. Spotkanie młodszych i starszych pozwoli wszystkim spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z kilku perspektyw. Spotkają się też instytucje – szkoły i organizacje pozarządowe” – czytamy w materiałach informacyjnych na temat programu.

Spotkania w ramach „Samych sobie” odbyły się już w Dąbrowie, Jeziorach, Rzechcie, Dzigorzewie i Grabowcu. W piątek 26 kwietnia przyszedł czas na Chojne. W sali gimnastycznej tamtejszej Szkoły Podstawowej dawny sieradzki „Medyk” (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego) przeprowadził kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, policjanci z komendy powiatowej przestrzegali przed wyłudzeniami pieniędzy i włamaniami, Włodzimierz Keler ze Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” opowiedział, na czym polega działalność organizacji, a Janusz Grochmalski z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu przybliżył temat wykorzystania czasu wolnego po pracy.

Zagadnienia związane z działalnością punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego na terenie powiatu sieradzkiego omówiła Elżbieta Cieślak, kierownik Referatu Spraw Społecznych w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Odpowiednie informacje można było również uzyskać na stoisku, przygotowanym przez starostwo.

Realizacja programu „Sami sobie” potrwa do końca maja. Kolejne spotkania zaplanowano w Podłężycach, Rudzie, Charłupi Małej, Kłocku, Męce i Zapuście.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  19

20  21

22  23

24  25