^ Powrót na górę

 

 

IV Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

Rozmiar tekstu:

8
Zespół Szkół w Waszkowskiem już po raz czwarty zorganizował Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej. Jego uczestnicy spotkali się w Leśniczówce Pyszków.

Honorowy patronat nad konkursem objęli samorządowcy: starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz wójtowie gmin: Brzeźnio (Dorota Kubiak) i Burzenin (Jarosław Janiak). Jego współorganizatorami były: Wojskowe Koło Łowieckie nr 422 „Wiarus” w Łodzi i Nadleśnictwo Złoczew.

Swój udział w konkursie zgłosiło 7 szkół podstawowych z terenu powiatu sieradzkiego: Szkoła Podstawowa w Waszkowskiem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie, Szkoła Podstawowa w Stolcu, Szkoła Podstawowa w Brzeźniu, Szkoła Podstawowa w Klonowej, Szkoła Podstawowa w Godynicach, Szkoła Podstawowa w Złoczewie i Szkoła Podstawowa w Rychłocicach. Uczestnicy zmierzyli się z 30 zadaniami teoretycznymi, dotyczącymi ekologii, przyrody, ochrony środowiska, znajomości nazewnictwa łowieckiego i zwyczajów zwierzyny łownej. Po wyrównanej rywalizacji, zwyciężyli uczniowie SP w Klonowej. Drugie miejsce zajęła SP Rychłocicach, a trzecie – SP w Stolcu.

Dodatkową atrakcją była konkurencja indywidualna dla chętnych. Uczniowie prezentowali fragment Księgi IV „Pana Tadeusza księgi IV „Dyplomatyka i Łowy”. Zwyciężyła Maria, uczennica Szkoły Podstawowej Godynicach, a drugie miejsce zajęła Klaudia ze Szkoły Podstawowej w Złoczewie. Trzecia była Zuzanna ze Szkoły Podstawowej w Waszkowskiem.

Spotkanie uświetniło zwiedzanie Punktu Edukacji Przyrodniczo – Leśnej znajdujący się na terenie leśniczówki Pyszków. Delegacje szkół i zaproszeni goście zapalili znicze na pobliskie Mogile Powstańców z 1863 roku.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9

11  konkurs

12  13