^ Powrót na górę

 

 

Co to jest projektowanie uniwersalne?

Rozmiar tekstu:

rcps
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało w sieradzkim starostwie spotkanie poświęcone projektowaniu uniwersalnemu – jednemu z narzędzi realizacji zasady pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich osób.

Idea projektowania uniwersalnego ma zastosowanie we wszystkich sferach życia – od środowiska fizycznego (budynków, parków), produktów, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych (np. strony internetowe) po pozostałe obiekty (np. bankomaty) i usługi (np. pocztowe, turystyczne).

– Jako pierwszy o projektowaniu uniwersalnym zaczął mówić pod koniec XX wieku Amerykanin Ronald Mace, chory na polio architekt, poruszający się na wózku inwalidzkim. Według niego zarówno otoczenie, jak i produkty można od samego początku zaprojektować w taki sposób, żeby mogło z nich korzystać jak najszersze grono osób. Zapobiega to tworzeniu dwóch równoległych światów: dla zdrowej większości i mniejszości z niepełnosprawnościami. Na gruncie polskim pionierem w propagowaniu zasad projektowania uniwersalnego była prof. Ewa Kuryłowicz, architekt i nauczyciel akademicki. Twierdziła ona, że nie sposób podzielić świata na sprawnych i niepełnosprawnych – mówi architekt Ewa Sobczuk, główny specjalista w Wydziale ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łódzkim RCPS.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym poprowadziła Monika Krajewska, kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RCPS. Otworzyła je Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki.

W trakcie konferencji podjęto cztery tematy, poświęcone kolejno potrzebom osób z różnymi niepełnosprawnościami, dofinansowaniu robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, implementowaniu zasad projektowania uniwersalnego w obiektach w województwie łódzkim oraz karcie dostępności obiektów, zgodnej z zasadami projektowania uniwersalnego.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9