^ Powrót na górę

 

 

Zasłużona jednostka OSP Niechmirów

Rozmiar tekstu:

osp niechmirow1
Pod koniec maja 2019 r. Rada Powiatu Sieradzkiego przyznała Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechmirowie (gm. Burzenin) tytuł honorowy „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Odznaczenie wręczył jednostce członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński.

OSP Niechmirów to jedna z kilkunastu jednostek ochotniczych w powiecie sieradzkim, które w okolicach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzą jubileusz swojego 100-lecia. Nie jest dziełem przypadku, że to właśnie wtedy, w 1918 r. lub tuż po nim powoływano grupy strażaków ochotników. Odtwarzana po 123-letniej przerwie państwowość potrzebowała działaczy społecznych i oddolnych formacji chroniących mieszkańców.

– Z okazji tego pięknego jubileuszu składam na wasze ręce wyrazy szacunku i uznania za humanitarną służbę ludziom oraz ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Ratując życie i mienie od 100 lat, stoicie przed coraz trudniejszymi zadaniami, towarzyszącymi rozwojowi techniki i cywilizacji – powiedział Tomasz Baliński, który udekorował sztandar jednostki medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”.

Uchwała o przyznaniu tytułu została przyjęta przez Radę Powiatu na posiedzeniu 30 maja.

T.O.

IMG 1609  IMG 1612

IMG 1627  IMG 1648

IMG 1650  IMG 1658

IMG 1662  IMG 1664

IMG 1671  IMG 1686

IMG 1689  IMG 1694

IMG 1701  IMG 1703

IMG 1710  IMG 1711

IMG 1713  IMG 1722

IMG 1728  IMG 1731