^ Powrót na górę

 

 

Szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. – Pomagamy sprawować opiekę nad takimi osobami, pokazujemy, jak pomóc im utrzymać higienę osobistą, pielęgnować oraz udzielać pierwszej pomocy – mówi Krystyna Marcińczak, dyrektor PCPR.

Szkolenia zostały zorganizowane w ramach Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim – projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. CUS ruszył 1 grudnia 2017 roku, a zakończy się w kwietniu 2020.

Zakres szkoleń objął m.in. prawno-medyczne problemy udzielania pierwszej pomocy, współpracę z dyspozytorem służb ratunkowych, opiekę nad osobami przewlekle chorymi, postępowanie przy omdleniach, krwotokach, złamaniach, oparzeniach, porażeniach, padaczce i urazach kręgosłupa, pomoc choremu w zachowaniu samodzielności oraz formy wspierania podopiecznych (w tym organizację wolnego czasu i rehabilitację).

Cykl szkoleniowy składa się z pięciu spotkań po pięć godzin każde. Z oferty skorzystało 20 opiekunów faktycznych, podzielonych na cztery pięcioosobowe grupy. Szkolenia odbywają się w pracowniach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, a także indywidualnie w miejscach sprawowania opieki.

T.O.

1  2

3  4