^ Powrót na górę

 

 

PUP rozdziela pieniądze z PFRON

Rozmiar tekstu:

pup
Niepełnosprawni, którzy chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu.

PUP dysponuje kwotą 20 tys. zł na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 2,5 tys. zł na dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych oraz 1 tys. zł na dofinansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy.

Dokumentację (wniosek, informacja, instrukcje, regulamin) potrzebną do ubiegania się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej, można pobrać ze strony internetowej PUP w Sieradzu. Znajduje się ona w zakładce Dokumenty do pobrania (dalsza ścieżka: Bezrobotni i poszukujący pracy – PFRON środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej – Wniosek Wn-O i załączniki). W tym samym miejscu znajdują się dokumenty potrzebne do wnioskowania o dofinansowanie do szkoleń (Dokumenty do pobrania – Bezrobotni i poszukujący pracy – Szkolenia – Wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej).

Wnioski należy składać w sekretariacie PUP w Sieradzu (budynek Starostwa Powiatowego przy pl. Wojewódzkim 3, pokój nr 731 na VII piętrze).

Szczegółowe informacje na temat środków na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać pod numerem telefonu 43 822 11 43 wew. 284 lub osobiście w pokoju nr 721 na VII piętrze starostwa. Zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na szkolenia, potrzebne informacje uzyskają pod numerem 43 822 11 43 wew. 265 lub w pokoju nr 701, również na VII piętrze biurowca przy pl. Wojewódzkim 3.

PUP zastrzega, że złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków. O przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania każdy wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

T.O.