^ Powrót na górę

 

 

Druga edycja akcji Masz Głos

Rozmiar tekstu:

ogloszenie
Rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, której celem jest budowanie relacji między społecznością lokalną i władzami samorządowymi. Udział w niej jest bezpłatny. Zapewnia on dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Udział w akcji mogą wziąć organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Dzięki akcji osoby aktywne lokalnie, gotowe zaangażować się w działanie, mogą dowiedzieć się, jak zmieniać najbliższe otoczenie zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi.

Organizatorzy zapraszają do rejestracji na stronie internetowej maszglos.pl.

T.O.

plakat