^ Powrót na górę

 

 

Komu przysługuje nowe 500 plus?

Rozmiar tekstu:

zus
Starostwo Powiatowe w Sieradzu było gospodarzem spotkania na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski o jego przyznanie można składać od 1 września.

O szczegółach świadczenia, zwanego potocznie „500+ dla niepełnosprawnych”, opowiedziały specjalistki z ZUS – Dorota Porada, zastępca dyrektora II Oddziału ZUS w Łodzi oraz Jolanta Winczewska, kierownik świadczeń emerytalno-rentowych Inspektoratu ZUS w Sieradzu. Na szkoleniu omówione zostały warunki nabywania prawa do świadczenia, dokumenty wymagane przy składaniu wniosku, a także szczegóły dotyczące progu dochodowego i przysługujących kwot. Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na ten temat odsyłamy na stronę internetową ZUS.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy jednostek pomocy społecznej, działających w powiecie sieradzkim (w tym tych prowadzonych przez Powiat Sieradzki), a także urzędnicy obsługujący program 500+ w gminach.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8