^ Powrót na górę

 

 

Projekt „Sami sobie”. Spotkanie w Męce

Rozmiar tekstu:

sami sobie
Dobiega końca projekt „Sami sobie”, ukierunkowany na pomoc mieszkańcom powiatu sieradzkiego i uczulenie ich na sytuacje kryzysowe, związane z oszustwami i wyłudzeniami.

„Sami sobie” to cykl spotkań profilaktycznych, podczas których różne instytucje promują treści, mające uchronić seniorów przed oszustwami, wyłudzeniami, agresją i różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi. W czasie piątkowego (27 września) spotkania w Męce przekazywali je policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Służby odnotowują coraz więcej prób oszustw „na policjanta”, dlatego zasadne jest ostrzeżenie mieszkańców (nie tylko seniorów), na czym ona polega i jak bronić się przed tego typu działaniami. Pomogła w tym scenka, przygotowana i wykonana przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, działających w Zespole Inicjatyw Twórczych.

Na projekt składa się pięć aktywności: cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych (10 spotkań w gminie Sieradz), spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu, konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej na plakat obrazujący sposoby radzenia sobie z trudnymi sprawami w rodzinie, środowisku, szkole itp., wydanie broszury informacyjnej i upowszechniającej dobre praktyki w zakresie zagadnień objętych projektem oraz przygotowanie i przedstawienie indywidualnych programów i propozycji alternatywnych działań zaradczych dla wybranych obszarów funkcjonowania społecznego – współpraca, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wolontariat itp. Ponadto w ramach projektu Powiat Sieradzki rozpowszechnia informację o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Projekt współtworzą: Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Gmina Sieradz, Powiat Sieradzki, wszystkie szkoły podstawowe Gminy Sieradz, II LO w Sieradzu, Gminna Biblioteka z siedzibą w Charłupi Małej oraz Gminny Związek Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Sieradz wraz z lokalnymi kołami.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12