^ Powrót na górę

 

 

Kooperacja 3D. Spotkanie partnerów

Rozmiar tekstu:

pcpr
W sieradzkim magistracie odbyło się spotkanie inicjujące współpracę samorządów i instytucji w ramach realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Projekt jest efektem porozumienia o współpracy, podpisanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Miasto Sieradz. Jego celem jest zwiększenie kooperacji i poprawa współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

O tym, że współpraca w ramach „Kooperacji 3D” będzie szeroka, świadczy obecność na spotkaniu inicjującym przedstawicieli wielu instytucji, działających w Sieradzu i powiecie sieradzkim. Partnerami są tu m.in. Powiat Sieradzki i podległe mu jednostki (m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), policja, sąd, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz stowarzyszenia trzeźwościowe. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Uczestnicy spotkania omówili zasady powołania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, przedyskutowali założenia Ramowego Regulaminu Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego oraz przedstawili metodologię tworzenia Lokalnego Koszyka Usług.

T.O.

2  3

4  5

6  7