^ Powrót na górę

 

 

Podsumowanie projektu „Sami Sobie”

Rozmiar tekstu:

sami sobie
„Sami Sobie” to 12 spotkań w gminie Sieradz. To około 550 osób zaangażowanych w działania projektowe. To konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. To również wydanie broszury informacyjnej i spotkanie podsumowujące, zorganizowane 5 października w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Projekt realizowany był od marca do października 2019 r. na terenie gminy Sieradz. – Jego nadrzędnym celem była pomoc mieszkańcom, zwłaszcza naszym seniorom, w radzeniu sobie z licznymi trudnościami i niebezpieczeństwami, których nie szczędzą czasy i życie. Lokalne środki przekazu i statystyczne zestawienia komend policji co rusz donoszą o przestępstwach, których ofiarami padają osoby starsze: o oszustwach, wymuszeniach, pospolitych kradzieżach i wyłudzeniach, zwłaszcza metodą „na wnuczka” – mówi Ewa Marciniak-Kulka, koordynatorka projektu „Sami Sobie”, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

Każde ze spotkań stanowiło kompendium wiedzy na temat zachowań mających uchronić seniorów przed oszustwami, wyłudzeniami, agresją i różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi. O tym, jak sobie z nimi radzić, opowiadali policjanci, przedstawiciele stowarzyszeń oraz sieradzkich instytucji samorządowych Województwa Łódzkiego – głównie WODN oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Konsekwencje stosowania metody „na wnuczka” obrazowo przedstawiała młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, działająca w Zespole Inicjatyw Twórczych.

Swój udział w projekcie miał również Powiat Sieradzki. Na każdym ze spotkań, na stoisku oznaczonym powiatowym herbem, prezentowany był program darmowej pomocy prawnej. Przypominamy, że w powiecie działają cztery punkty, w których mieszkańcy powiatu mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych: w Sieradzu, Błaszkach, Warcie i Złoczewie.

Projekt „Sami Sobie” objęty był honorowym patronatem Starosty Sieradzkiego i Wójta Gminy Sieradz.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  23

24  25

26  27

28  29

30  31