^ Powrót na górę

 

 

W hołdzie Sieradzkim Zakładnikom

Rozmiar tekstu:

zakladnicy
Czternastego listopada minęła 80. rocznica rozstrzelania Sieradzkich Zakładników – 20 osób, które, jak powiedział lokalny historyk Józef Szubzda, zginęli tylko dlatego, że byli Polakami i sieradzanami.

„Oprawcy hitlerowscy wyprowadzili z sieradzkiego więzienia 20 obywateli Sieradza i rozstrzelali ich na żydowskim cmentarzu. Oddając im dzisiaj hołd, pragniemy, by pamięć wydarzenia trwała w Sieradzu wiecznie. Winniśmy ją tym, którzy wówczas odeszli. Winniśmy również pamiętać o przyczynie, dla której oddali swe życie” – pisał w 45. rocznicę rozstrzelania zakładników ówczesny wiceprzewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Sieradza Jerzy Paszkowski. Jego słowa 14 listopada 2019 r. przytoczył autor publikacji „Sieradzcy Zakładnicy. Pamiętamy”, wydanej na przypadające w tym roku 80-lecie tamtych tragicznych wydarzeń – Józef Szubzda.

Ogromny udział w kultywowaniu pamięci po zamordowanej elicie intelektualnej i społecznej przedwojennego Sieradza ma Hufiec ZHP Sieradz, który w 1989 r. przyjął imię Sieradzkich Zakładników. – Równo 30 lat temu nastąpił akt symbolicznego zbliżenia 20 sieradzan i społeczności miasta. To wielkie zobowiązanie dla nas, harcerzy. Pochylając się nad losem tych, których Niemcy wyselekcjonowali i w sposób skrytobójczy zamordowali, zrobimy wszystko, by pamięć o nich przetrwała wśród kolejnych pokoleń mieszkańców miasta – powiedział komendant sieradzkiego hufca ZHP Przemysław Serweta podczas uroczystego spotkania w Teatrze Miejskim, zorganizowanego właśnie z okazji 80. rocznicy rozstrzelania Sieradzkich Zakładników

Pierwsza część obchodów odbyła się w miejscu kaźni na terenie dawnego cmentarza żydowskiego przy ul. Zakładników. Spotkanie miało wojskową oprawę. Odczytano Apel Pamięci, a żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oddali salwę honorową. Pod pamiątkową tablicą, upamiętniającą wydarzenia z 14 listopada 1939 r., delegacje (wśród nich również przedstawicielki Powiatu Sieradzkiego: wicestarosta Kazimiera Gotkowicz i przewodnicząca Rady Powiatu Olga Kołoszczyk) złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystość miała swoją kontynuację w sieradzkim teatrze, gdzie odbyła się m.in. prezentacja książki „Sieradzcy Zakładnicy. Pamiętamy”.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  19

20  21

22  23

24  25

26  27