Pracownicy roku w pomocy społecznej

Rozmiar tekstu:

pcpr
Elżbieta Jankowska, kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, i Dorota Zakrzewska, kierownik działu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, zostały nagrodzone z okazji Wojewódzkiego Dnia Pracownika Socjalnego.

Gala podsumowująca obchody, połączona z jubileuszem 20-lecia Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego, odbyła się w Filharmonii Łódzkiej. Wojewódzkie władze samorządowe uhonorowały na niej przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą społeczną.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie przedstawicielki sieradzkiego PCPR-u: Elżbieta Jankowska, która została pracownikiem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa łódzkiego roku 2019, oraz Dorota Zakrzewska, wyróżniona w konkursie na pracownika pomocy społecznej województwa łódzkiego mijającego roku.

Laureatów wybrała komisja konkursowa pod przewodnictwem Roberta Baryły, członka Zarządu Województwa Łódzkiego.

T.O.

1  2