Przemoc wobec dzieci tematem konferencji

Rozmiar tekstu:

pcpr
My, dorośli, jesteśmy okryci hańbą przemocy wobec dzieci. Przez ponad 40 lat mojej pracy zawodowej nie udało mi się zatrzymać tego procederu, choć, trzeba przyznać, jest pod tym względem lepiej niż wówczas, gdy zaczynałam – powiedziała przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosława Kątna podczas konferencji w sieradzkim starostwie.

Spotkanie poświęcone było dzieciom jako ofiarom przemocy w rodzinie. – Temat jest trudny i bardzo złożony, ale też wymagający nieustannego dyskutowania nad przyczynami karygodnych zachowań wobec najmłodszych – mówiła Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki, otwierając konferencję. W tematykę wprowadziła również Krystyna Marcińczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Mirosławy Kątnej, psychologa klinicznego, specjalistki psychologii sądowej i współtwórczyni Ośrodka Diagnozy i Terapii dla Dzieci – Ofiar Przemocy Seksualnej, na temat „Dziecko krzywdzone – współczesna hańba świata dorosłych”. – Już polskie prawo otwiera furtkę do przemocy wobec dzieci. Otóż mówi ono, że rodzic ma władzę nad swoim potomstwem. Władzę! Nie pieczę, nie opiekę, nie miłość, a właśnie władzę. Tymczasem w życiu jest tak, że nie każdy rodzic wie, co jest najlepsze dla jego dziecka – mówi przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Prelegenci podjęli również tematy mitów na temat molestowania seksualnego dzieci (Patrycja Kurowska-Kowalczyk z Komitetu Ochrony Praw Dziecka), kompleksowej pomocy dzieciom w rodzinach doświadczających przemocy (Małgorzata Apolinarska, trener, ekspert i wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego), wnioskowaniu o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego (Julita Oleśniewicz, zawodowy kurator sądowy) oraz pomagania dzieciom przez zduńskowolski Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (Marcin Szymański z OPPP).

Organizatorem konferencji „Dzieci – ofiary przemocy w rodzinie” był sieradzki PCPR. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11

12  13

14  15