^ Powrót na górę

 

 

Aktywny Samorząd w 2020 roku

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków do dwóch modułów tegorocznej edycji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą Aktywny Samorząd.

Moduły te, to:

I) likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,

II) pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu I wnioski można składać od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r. Osoby, które chciałyby skorzystać z dofinansowania z modułu II, na złożenie wniosku mają czas od 1 do 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Do pobrania: Informacja na temat programu Aktywny Samorząd – edycja 2020

T.O.