^ Powrót na górę

 

 

Kwalifikacja wojskowa przerwana

Rozmiar tekstu:

komisja lekarska
Bardzo ważna informacja dla osób podlegających tegorocznej kwalifikacji wojskowej! Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej, z dniem 13 marca 2020 r. kwalifikacja zostaje przerwana.

Wszystkie wezwania, nakazujące stawienie się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 roku, tracą ważność.

Podstawą prawną zakończenia pracy Powiatowych Komisji Lekarskich jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2020 r. Wchodzi ono w życie 13 marca 2020.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2020 r.

T.O.