^ Powrót na górę

 

 

Zmiana organizacji pracy Wydziału Komunikacji

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Mając na uwadze względy bezpieczeństwa i wprowadzone w Polsce ograniczenia, w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem informujemy, że ograniczamy pracę wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu od wtorku 17 marca do odwołania.

Od 17 marca kolejkomat Wydziału Komunikacji sieradzkiego starostwa będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że internetowy system rejestracji interesantów będzie działał bez zmian.

Zawieszenie obsługi jest podyktowane troską o bezpieczeństwo zdrowotne interesantów i pracowników urzędu, a także ma związek z koniecznością zmniejszenia liczby petentów i ryzyka potencjalnego zakażenia wirusem.

Do momentu odwołania tej wyjątkowej sytuacji nie będą stosowane i naliczane kary finansowe za niedopilnowanie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni. Każdy przypadek niedotrzymania terminu od momentu publikacji niniejszego komunikatu będzie w przyszłości rozpatrywany indywidualnie.

T.O.