PFRON pomaga w związku z koronawirusem

Rozmiar tekstu:

pfron
W piątek 10 kwietnia ruszył nabór wniosków o wsparcie z programu pomocowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do osób, które z powodu zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.

Zagrożenie epidemiczne spowodowało, że wielu właścicieli placówek rehabilitacji zawodowej i społecznej zostało zmuszonych do zawieszenia działalności. Dla ich podopiecznych PFRON przygotował program pomocy finansowej.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona, przez co korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu jest niemożliwe.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia na stronie internetowej sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną, wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Druki wniosków są do pobrania na stronie pcprsieradz.pl.

O wypłatę mogą starać się nie tylko osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia – w imieniu tych osób – ich opiekunowie. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00 – 20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00 – 15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00 – 17.00).

Szczegółowe informacje o programie:

Treść Programu Rady Nadzorczej

Kierunki działań i warunki brzegowe

System Obsługi Wsparcia

T.O.