^ Powrót na górę

 

 

Zmiana uchwały w sprawie stypendiów

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Rada Powiatu Sieradzkiego zmieniła uchwałę dotyczącą szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół, prowadzonych przez Powiat Sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

Zmiany podyktowane są rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do pobrania: Uchwała Rady Powiatu Sieradzkiego z 28 maja 2020 roku

T.O.