^ Powrót na górę

 

 

Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

Rozmiar tekstu:

rolnictwo
W czwartek 25 czerwca upływa termin naboru wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego (kategorii: elitarny lub kwalifikowany) za 2020 rok. Należy je składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar.

Dofinansowanie można uzyskać do:

– zbóż: jęczmienia, owsa (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenicy (twarda, zwyczajna), pszenżyta i żyta;

– roślin strączkowych: bobika, grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych), łubinu (biały, wąskolistny, żółty), soi, wyki siewnej;

– ziemniaków.

Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy jednego przedsiębiorstwa.

Do 23 czerwca 2020 r. w ARiMR zarejestrowano ponad 29 tys. wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego.

T.O.