^ Powrót na górę

 

 

Pieniądze z FDS rozdane

Rozmiar tekstu:

wojewoda
Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wręczył włodarzom powiatu sieradzkiego czeki na dofinansowanie remontów dróg lokalnych, pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Spotkanie podsumowujące tegoroczny FDS odbyło się na sieradzkim Rynku.

– Dzięki ponad 2-milionowemu dofinansowaniu z FDS możemy zapowiedzieć na ten rok kolejną dużą inwestycję na drogach powiatowych. Będzie to przebudowa drogi Burzenin-Szynkielów do granicy powiatu – powiedziała wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, odbierając symboliczny czek na 2 077 663,00 zł. W spotkaniu wzięli również udział powiatowi radni – Sylwia Dęga-Frątczak, Michał Ławniczak, Daniel Palma, Daniel Joachimiak oraz przewodnicząca Rady Powiatu Olga Kołoszczyk.

Z rządowego FDS do wszystkich województw – na podstawie naboru wniosków przeprowadzonego w 2019 roku – trafi łącznie 3 244 mln zł, z czego 1 474,3 mln zł to środki na dofinansowanie remontów dróg gminnych, a 1 269,6 mln trafi do powiatów. Dodatkowo 500 mln rząd przeznaczył na zadania na drogach obronnych.

– Dla województwa łódzkiego przyznano limit w wysokości 145 mln zł. Kwota ta została podzielona tak, że 43 mln przeznaczyliśmy na inwestycje na drogach powiatowych, a 102 mln na zadania gminne. Wsparcie uzyska łącznie 190 inwestycji: 32 powiatowe i 158 gminnych. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont 289 km dróg: 95 km powiatowych i 193 gminnych – mówi Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

W powiecie sieradzkim pieniądze z FDS trafią do gmin: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Goszczanów, Klonowa, Warta, Złoczew oraz do miasta Sieradz.

Materiał telewizji lokalnej 8TVR

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15