^ Powrót na górę

 

 

XXIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

rada powiatu
W czwartek 30 lipca 2020 r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu rozpoczęła się XXIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023.

Ze względu na panującą obecnie sytuację w kraju epidemiczną,
obrady odbywają się zdalnie, bez udziału kierowników jednostek organizacyjnych i przedstawicieli mediów.

Bezpośrednia transmisja z sesji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/874/rada-powiatu-sieradzkiego.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Wystąpienia przybyłych gości (mieszkańcy mogą zabrać głos po wcześniejszym ustaleniu zasad z pracownikami Biura Rady. Zgłoszenia należy dokonać do 29.07.2020 roku do godz. 15.00. Telefon kontaktowy Biura Rady: 438271723).

4. Wystąpienia radnych.

5. Informacja Starosty Sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w okresie od XX do XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2020-2036.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sieradzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sieradzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Klonowa umowy dotacji przy realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika”.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.