^ Powrót na górę

 

 

XXIV sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

rada powiatu
W czwartek 27 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu rozpoczęła się XXIV sesja Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023.

Bezpośrednia relacja z obrad: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/874/rada-powiatu-sieradzkiego.htm

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Wystąpienia radnych.

5. Informacja Starosty Sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w okresie od XXIII do XXIV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2020-2036.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2021 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie XXIV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.