Wnioski do PFRON. Wydłużenie terminów

Rozmiar tekstu:

pcpr
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża terminy składania wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą: wydłużenia do 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.) oraz wydłużenia do 2 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.).

Konsekwencją wydłużenia terminów na składanie wniosków jest zmiana kryterium, stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły (w okresie od 9 marca do 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020) możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Trzeciego września 2020 r. PFRON uaktualnił wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu. Znajduje się on na stronie internetowej PCPR Sieradz (www.pcprsieradz.pl) w zakładce: Dokumenty do pobrania – PCPR Sieradz – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III. Wnioski złożone na wcześniejszych wersjach formularzy zachowują ważność.

T.O.