^ Powrót na górę

 

 

Pomoc covidowa dla rolników

Rozmiar tekstu:

Pomoc covidowa dla rolników nabór przedłużony do 7 października 2020
NABÓR PRZEDŁUŻONY
DO 7 PAŹDZIERNIKA 2020

W środę 7 października upływa termin składania wniosków o wsparcie gospodarstw, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Rolnicy, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia powinni złożyć dokumenty w biurach powiatowych ARiMR.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy pracujący w sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych. 

Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.