^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie samorządowców Podregionu Zachodniego

Rozmiar tekstu:

podregion
Starostwo Powiatowe w Sieradzu gościło dziś samorządowców Podregionu Zachodniego. Celem spotkania był wybór składu Reprezentacji Podregionu Zachodniego oraz przedstawicieli do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Strukturę organizacyjną reprezentującą partnerów wpływających na rozwój regionalny w oparciu o środki unijne, powołano w województwie łódzkim w 2003 roku. Wówczas wyłonione zostały 4 podregiony: centralny, północny, zachodni i wschodni. Powiat sieradzki, wraz z powiatami: poddębickim, wieluńskim, wieruszowskim, zduńskowolskim, pajęczańskim i łaskim, utworzył Podregion Zachodni. – Zadaniem reprezentacji podregionów jest usprawnianie wdrażania projektów unijnych na swoim terenie, poprzez wspomaganie procesu aplikowania o fundusze strukturalne – wyjaśnił starosta sieradzki Dariusz Olejnik, przewodniczący Reprezentacji Podregionu Zachodniego.

Prowadzący spotkanie starosta sieradzki zaproponował, by przy wybieraniu Reprezentacji Podregionu Zachodniego przyjąć zasadę z wyborów poprzednich (sprzed 4 lat) i powołać do niej starostów oraz burmistrzów lub wójtów. Propozycja została przyjęta. W wyniku głosowania obecni na spotkaniu samorządowcy przyjęli następujący skład RPZ na lata 2014-2018: z powiatu sieradzkiego: Dariusz Olejnik, starosta sieradzki i Paweł Osiewała, prezydent Sieradza; z powiatu łaskiego: Marek Krawczyk, wicestarosta łaski i Gabriel Szkudlarek, burmistrz Łasku; z powiatu pajęczańskiego: Jan Ryś, starosta pajęczański i Dariusz Tokarski, burmistrz Pajęczna; z powiatu poddębickiego: Ryszard Rytter, starosta poddębicki i Piotr Kuropatwa, wójt gminy Wartkowice, z powiatu wieluńskiego: Andrzej Stępień, starosta wieluński i Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia; z powiatu wieruszowskiego: Andrzej Szymanek, starosta wieruszowski i Henryk Ciosek, wójt gminy Łubnice; z powiatu zduńskowolskiego: Wojciech Rychlik, starosta zduńskowolski i Piotr Niedźwiecki, prezydent Zduńskiej Woli.

Następnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza RPZ. Przewodniczącym wybrano starostę sieradzkiego Dariusza Olejnika, który funkcję tę pełnił przez 4 ostatnie lata. Wiceprzewodniczącymi zostali: starosta wieluński Andrzej Stępień i prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki. Sekretarza wybrano spośród dwóch kandydatów: wicestarosty łaskiego Marka Krawczyka i burmistrza Pajęczna Dariusza Tokarskiego. Sekretarzem został ten pierwszy.

Na spotkaniu w sieradzkim starostwie samorządowcy wybrali także przedstawiciela powiatów i gmin wiejskich Podregionu Zachodniego do prac w Komitecie Monitorującym RPOWŁ. Przez okres 2014-2018 będzie nim starosta poddębicki Ryszard Rytter. Zastępował go będzie wójt gminy Mokrsko (pow. wieluński) Tomasz Kącki. Swojego przedstawiciela w Komitecie Monitorującym będą miały również gminy miejskie. Dotychczas funkcję tę pełnił prezydent Sieradza Jacek Walczak, jednak po wyborach samorządowych nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Dlatego przedstawicielem miast wybrano nowego prezydenta tego miasta – Pawła Osiewałę.

T.O.

IMG 7260  IMG 7262

IMG 7276  IMG 7280

IMG 7290  IMG 7296