^ Powrót na górę

 

 

Pozwolenie na budowę PSZOK w Warcie

Rozmiar tekstu:

powiat
Starosta Sieradzki wydał pozwolenie na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warcie. Obiekt powstanie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

PSZOK zajmie teren 2 tys. metrów kwadratowych. Będzie się składał m.in. z rampy rozładunkowej oraz pojemników i kontenerów na odpady. Obiekt zbuduje konsorcjum firm: Sieradzkie Kruszywa Mineralne i Bud-Trans, wyłonionych w drodze przetargu. – Prace budowlane rozpoczną się w ciągu najbliższego tygodnia-dwóch. Zgodnie w umową, wykonawcy powinni je zakończyć do 30 czerwca tego roku – mówi Mariusz Lewandowski, inspektor ds. gospodarki odpadami Urzędu Gminy i Miasta Warta.

Koszty inwestycji to 892,365 zł, z czego 535,419 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pełna nazwa przedsięwzięcia, to: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, przyłącza wodociągowego do hydrantu przeciwpożarowego oraz ogrodzenia na działkach nr ewid. 239, 223 i 211 (obręb geod. 12), położonych przy ulicy Garncarskiej w Warcie”.

T.O.