^ Powrót na górę

 

 

Ogólnopolski konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Rozmiar tekstu:

konkurs
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Udział w nim mogą wziąć osoby pełnoletnie, prowadzące działalność produkcyjną o charakterze rolniczym, ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Gospodarstwa ocenią komisje: regionalna i wojewódzka, a swoje uwagi odnotują w arkuszu oceny gospodarstwa. Pod uwagę wezmą m.in. porządek w obrębie podwórza, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, warunki bytowania zwierząt gospodarskich i ogólną estetykę gospodarstwa.

Konkurs ruszył w styczniu. Jego etap regionalny będzie trwał do 15 maja 2015 roku. Laureaci wezmą następnie udział w etapie wojewódzkim, który potrwa do 19 czerwca. Wówczas Centralna Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z dokumentacją z obu etapów, przeprowadzi wizytację 16 zwycięskich gospodarstw i spośród nich w lipcu 2015 wyłoni zwycięzcę.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

T.O.