^ Powrót na górę

 

 

Konwent Powiatów WŁ w Piotrkowie

Rozmiar tekstu:

konwent1
Dyrektor Izby Celnej w Łodzi Dorota Kędzierska chce, by wydziały komunikacji starostw województwa łódzkiego przekazywały informacje o luksusowych samochodach, rejestrowanych z pominięciem opłaty akcyzowej. Apel ten wystosowała podczas spotkania Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

– Dzięki współpracy urzędników wydziałów komunikacji i pracowników Izby Celnej, udało się ujawnić ponad 200 takich nadużyć. W związku z tym budżet państwa odzyskał ponad 3 mln zł – mówiła Dorota Kędzierska.

O współpracę prosił starostów również Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński, nowy prezes Związku Powiatów Polskich, który zachęcał do zgłaszania problemów, z którymi borykają się powiaty, do zespołu ekonomiczno-prawnego ZPP. Powiaty chce także wspierać wojewoda łódzka Jolanta Chełmińska. Na posiedzeniu Konwentu gratulowała starostom wyborów na stanowisko oraz zapewniła o gotowości niesienia pomocy w realizacji zadań zleconych starostwom.

Z kolei starosta piotrkowski Stanisław Cubała, od niedawna przewodniczący Konwentu, zaproponował starostom utworzenie wspólnej platformy projektów i bazy danych projektów realizowanych w poszczególnych powiatach województwa. Wzorem ma być platforma działająca w województwie śląskim oraz tzw. grupa benchlearningowa kłodzka. W jednym i drugim chodzi o to samo – o dzielenie się doświadczeniami, by najbardziej efektywnie realizować zadania publiczne.

Na posiedzeniu Konwentu Powiatów w Piotrkowie Trybunalskim sieradzki samorząd powiatowy reprezentował starosta Dariusz Olejnik.

T.O./Powiat Piotrkowski

konwent2  konwent3