^ Powrót na górę

 

 

Zmiana warty w oddziale powiatowym TPD

Rozmiar tekstu:

IMG 9051
Zmieniły się władze sieradzkiego oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na stanowisku prezesa Edwarda Szydzisza zastąpiła Anna Fabrowska.

W kadencję 2015-2018 powiatowe struktury TPD w Sieradzu wkraczają z nowym zarządem. 26 lutego na VIII Zebraniu Delegatów Oddziału Powiatowego TPD w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu odbyły się wybory prezesa, członków zarządu i komisji rewizyjnej.

Przez cztery kolejne lata oddziałem kierować będzie zarząd w składzie: Alina Biernacka-Banaszak, Beata Dwojacka, Anna Fabrowska, Mariola Jabłońska, Agnieszka Kulawiecka, Jan Kreczkowski, Beata Leszczyk, Julita Oleśniewicz, Irena Pietrowska, Alina Stasiak, Agnieszka Szafarz, Grażyna Szulc, Edward Szydzisz, Jolanta Włodarczyk i Danuta Wojterska-Kassaaoui.

Ze składu zarządu delegaci wybrali pięcioosobowe prezydium w składzie: Anna Fabrowska – prezes, Jolanta Włodarczyk – wiceprezes, Alina Biernacka-Banaszak – wiceprezes, Beata Leszczyk – skarbnik i Danuta Wojterska-Kassaaoui – sekretarz.

Wybrano również komisję rewizyjną. Należą do niej: Wanda Babińska – przewodnicząca, Mirosława Bujała – sekretarz, Małgorzata Łuszczek – członek i Maria Matusiak – członek.

T.O.

IMG 9039  IMG 9041

IMG 9084  IMG 9118

IMG 9138  IMG 9147

IMG 9165  IMG 9179