Walne zebranie strażaków

Rozmiar tekstu:

osp
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym. Było to spotkanie podsumowujące 2014 rok i zapowiadające plan na 2015.

Do najbardziej palących zadań do wykonania na bieżący rok strażacy zaliczyli planowany od lat remont budynku strażnicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 w Sieradzu. Prace zaczną się od wieży, na remont której pieniądze zostaną przekazane z Urzędu Miasta. Magistrat przeznaczył 72,5 tys. z puli na zabytki miasta. Kolejne części remizy będą remontowane w następnych latach. – Czas i tempo prac będzie zależało od posiadanych środków. Dokumentacja techniczna jest gotowa. Będzie ona podstawą do wnioskowania o pieniądze z funduszy zewnętrznych – mówi Piotr Lewandowski, prezes OSP Sieradz.

Remont strażnicy jest priorytetem na ten rok, nie licząc oczywiście akcji ratunkowych i gaśniczych, których z roku na rok przybywa. W 2015 druhowie z OSP Sieradz wyjeżdżali do akcji 85 razy, z czego 44 zdarzenia to pożary, a 41 – zdarzenia miejscowe, czyli wszystko, co nie jest pożarem (w tym wypadki drogowe).

Zebranie sprawozdawcze to okazja nie tylko do podsumowań, ale też do podziękowań za okazaną pomoc i wsparcie dla OSP. Otrzymali je m.in. dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu Grzegorz Królikowski, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Ryl (która przez kilka ostatnich lata pełniła funkcję wicemarszałka województwa) oraz oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu Jarosław Wasylik.

T.O.

IMG 0321  IMG 0349

IMG 0381  IMG 0389

IMG 0397  IMG 0425

IMG 0427  IMG 0435

IMG 0438  IMG 0442