^ Powrót na górę

 

 

Rusza kwalifikacja wojskowa

Rozmiar tekstu:

IMG 2979
We wtorek 17 marca rozpocznie pracę powiatowa komisja lekarska, która do 22 kwietnia prowadzić będzie kwalifikację wojskową. Stanie przed nią w tym roku około 780 mężczyzn rocznika podstawowego 1996.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r., za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Powiatową komisję lekarską powołuje wojewoda (podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

W bieżącym roku kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1996 roku (rocznik podstawowy), a także mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Podlegają jej również osoby urodzone w latach 1994-1995, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu na stan zdrowia. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są również kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby (kierunki i specjalizacje medyczne, weterynaryjne oraz psychologiczne). Przed powiatową komisją lekarską mogą również stanąć ochotnicy, którzy ukończyli 18. rok życia i chcieliby odbyć służbę wojskową.

Kwalifikacja wojskowa po zniesieniu zasadniczej służby wojskowej zastąpiła komisję poborową. Zadaniem komisji jest określenie kategorii zdrowia kandydatów oraz wciągnięcie ich do ewidencji. Na miejscu czynne jest również stanowisko Wojskowej Komendy Uzupełnień, na którym przebadani mężczyźni mogą m.in. uzyskać informacje na temat zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz edukacji w uczelniach wojskowych. Otrzymują oni książeczki wojskowe z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy.

Przed powiatową komisją lekarską w Sieradzu stanie w tym roku około 780 mężczyzn (informacja na podstawie danych przysłanych z gmin). Dla porównania, w roku ubiegłym do kwalifikacji zgłosiło się 779 mężczyzn, w roku 2013 – 774, a w 2012 – 910.

Powiatowa komisja lekarska pracować będzie przy pl. Wojewódzkim 3 (budynek C, lokal obok restauracji „Marusia”) od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 16.

T.O.