^ Powrót na górę

 

 

Szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców

Rozmiar tekstu:

szkolenie
Ponad 20 osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym w sieradzkim Starostwie Powiatowym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

„Środa z funduszami dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą” to tytuł spotkania, które było częścią cyklu „Środa z funduszami europejskimi”. W jego ramach w całym kraju odbywają się spotkania informacyjne poświęcone różnym źródłom finansowania ze środków europejskich.

Spotkanie w sieradzkim starostwie prowadziła Ewelina Sowińska z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu. Kolejno omówiła założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.

T.O.

szkolenie1  szkolenie2