^ Powrót na górę

 

 

Powiat Sieradzki w projekcie „Aktywna Dolina Rzeki Warty”

Rozmiar tekstu:

projekt
Powiat Sieradzki przystępuje do Obszaru Funkcjonalnego „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Będzie szóstym podmiotem partnerskim w tym projekcie. Wkładem Powiatu w „Aktywną Dolinę Rzeki Warty” będzie remont drogi powiatowej w ul. Widawskiej w Sieradzu.

Obszar Funkcjonalny „Aktywna Dolina Warty” powstał w czerwcu 2014 roku na mocy porozumienia podpisanego w Zduńskiej Woli przez przedstawicieli pięciu samorządów: Gminy Miasta Sieradz, Powiatu Zduńskowolskiego, Gminy Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice. Jak napisano we wstępie do Planu Rozwoju OF, „główną ideą łączącą partnerów jest stworzenie warunków do rozwoju turystyki, w szczególności turystyki aktywnej oraz promocji atrakcji regionu w kraju i za granicą. Celem zaproponowanych działań jest przede wszystkim poprawa jakości życia oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, a pośrednio zminimalizowanie znacznego odpływu ludności z Obszaru”. Projekt zakłada rozwój infrastruktury turystycznej i drogowej.

We wtorek 21 kwietnia w sieradzkim magistracie odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu. Oprócz przedstawicieli samorządów – beneficjentów projektu, wziął w nim udział również wicestarosta sieradzki Mariusz Bądzior. – Spotkanie to było konieczne ze względu na zmiany, jakie zaszły w samorządach po listopadowych wyborach. Poza tym chęć przystąpienia do projektu wyraziły dwa nowe podmioty: Powiat Sieradzki i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Kolejny powód jest taki, że niebawem pojawią się wytyczne dotyczące nowego rozdania środków unijnych – mówiła prowadząca spotkanie Beata Rybak z Urzędu Miasta w Sieradzu.

Uczestnicy otrzymali aneks do porozumienia w sprawie przygotowania do realizacji projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie aneksu. Oprócz wicestarosty Mariusz Bądziora i Beaty Rybak udział w spotkaniu wzięli: prezydent Sieradza Paweł Osiewała, dyrektor muzeum w Zduńskiej Woli Tomasz Polkowski, wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha, wójt Gminy Zapolice Witold Oleszczyk, zastępca dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Zduńska Wola Krystyna Bąk, główny specjalista ds. inwestycji i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Zapolice Krzysztof Pierzakowski oraz p.o. naczelnika Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli Radosław Stafaniak.

Wkładem Powiatu Sieradzkiego w OF będzie remont 4-kilometrowej drogi powiatowej w ul. Widawskiej w Sieradzu, biegnącej przez miejscowość Woźniki. Droga ta prowadzi od skrzyżowania z drogą krajową nr 12/14 do granic powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego. Szczegóły jej przebudowy nie są jeszcze znane.

T.O.