^ Powrót na górę

 

 

Powiatowa Komisja Lekarska zakończyła pracę

Rozmiar tekstu:

komisja
Dzisiaj zakończyła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Sieradzu, która od 17 marca prowadziła kwalifikację wojskową. Stanęło przed nią w tym roku 728 mężczyzn i 30 kobiet, zamieszkałych na terenie powiatu sieradzkiego.

W bieżącym roku kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 1996 roku (rocznik podstawowy), a także mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie mieli określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Podlegali jej również osoby urodzone w latach 1994-1995, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu na stan zdrowia. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane były również kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby (kierunki i specjalizacje medyczne, weterynaryjne oraz psychologiczne).

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r., za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Powiatową komisję lekarską powołuje wojewoda (podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Osobom badanym komisja przyznaje jedną z czterech kategorii zdrowia: A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych, służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej; B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju; D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia A w czasie pokoju; E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W tym roku od 17 marca do 22 kwietnia przed PKL stanęło 711 mężczyzn, z czego 649 otrzymało kategorię zdrowia A, 2 kategorię B, 35 – D i 25 – E. Przebadano również 17 mężczyzn z roczników starszych, z których 16 przyznano kategorię zdrowia A, a 1 – D. Razem więc PKL przebadała 728 mężczyzn, a także 30 kobiet. Wśród tych drugich 27 przyznano kategorię zdrowia A, zaś 3 kategorię B. Łączna liczba osób, które wzięły udział w tegorocznej kwalifikacji wojskowej, wynosi 758.

T.O.