^ Powrót na górę

 

 

Nowy wiatrak w Dąbrowie Wielkiej

Rozmiar tekstu:

wiatrak
Starosta sieradzki zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 2 megawatów w miejscowości Dąbrowa Wielka w gminie Sieradz.

Wiatrak uzupełni farmę wiatrową, działającą już w rejonie miejscowości Jeziory – Dąbrowa Wielka. Inwestycja obejmie nie tylko budowę elektrowni, ale też instalację przyłącza kablowego i optotelekomunikacyjnego oraz budowę drogi dojazdowej, placu montażowo-manewrowego i stacji pomiarowo-rozdzielczej. Inwestorem, podobnie jak przy pięciu już działających w gminie Sieradz wiatrakach, jest spółka Vortex Energy Polska.

Jak poinformował Adam Pantkowski, prezes zarządu VEP, po otrzymaniu pozwolenia na budowę wykonawca będzie potrzebował około ośmiu miesięcy na postawienie wiatraka.

T.O.