^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie panelowe na temat rynku pracy

Rozmiar tekstu:

powiat
Powiat Sieradzki i Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu zapraszają na spotkanie panelowe „Lokalny rynek pracy – wyzwania na dziś i jutro”.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek – 8 maja o godz. 15 w auli WSHE przy ul. Mickiewicza. Uczestników powitają: starosta sieradzki Dariusz Olejnik i kanclerz WSHE w Sieradzu dr Konrad Hennig).

O godz. 15.10 rozpocznie się wystąpienie burmistrz Gminy i Miasta Złoczew Jadwigi Sobańskiej oraz koordynatora projektu Złoczewski Obszar Funkcjonalny i prezesa spółki ZOF Wiktora Płóciennika, zatytułowane „Złoczewski Obszar Funkcjonalny szansą na rozwój całego regionu”.

O godz. 15.40 mjr Andrzej Bubek z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia omówi możliwości kształcenia wojskowego oraz warunków służby w profesjonalnej armii i Narodowych Siłach Rezerwowych.

Po obu wystąpieniach – około godz. 16.10 – rozpocznie się dyskusja panelowa.

Będzie to już ostatnie spotkanie w ramach projektu „Absolwent: rozwój uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanego przez WSHE w partnerstwie z Powiatem Sieradzkim. Projekt, mający na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej WSHE poprzez wsparcie 400 studentów, 40 absolwentów i 11 dydaktyków, rozpoczął się 1 kwietnia 2011, a zakończy 31 października 2015 r. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego).

T.O.